การเลือกซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก

         1. ควรเลือกยี่ห้อ หรือแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักในระดับหนึ่ง
         2. ดูว่ามีใบรับประกันหรือไม่ รับประกันในเรื่องใดบ้าง
         3. ตรวจดูว่ามีความทนทาน และรับน้ำหนักได้มากน้อยแค่ไหน
         4. การใช้งานควรจะเหมาะสมกับการนำไปใช้จริง
         5. การบริการหลังการขาย เป็นสิ่งสำคัญเพราะเครื่องชั่งไม่ใช่เครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปที่ซื้อ-ใช้-พัง-ซื้อใหม่ เราจำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาทั้งนี้เพราะมันเป็นเครื่องมือที่มีผลต่อกำไร-ขาดทุน ผู้ขายต้องมีความรู้ ต้องสามารถให้คำปรึกษาเราได้ มีบริการซ่อม อะไหล่รวดเร็ว