ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2558

     เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา บริษัท เอส เค เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้จัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2558 โดยหน่วยฝึกเทศบาลไร่ขิง ณ หอประชุมเหรียญบาท (หอประชุมโครตรอน)

หมวดหมู่ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์