สัมมนาพี่น้องโครตรอน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558

     การประชุมสัมมนาพี่น้องโครตรอน จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ณ หอประชุมโครตรอน โดยบรรยากาศเปี่ยมไปด้วยความสนุกและความสุข

หมวดหมู่ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์