ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างพระพุทธชินราช

คุณสมคิด และคุณกมลพร สีหาโคตร พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีอมรีกาญจนบุรีศรีสยาม งามมิตรไมตรี อ.เมือง จังหวัดกาญจนบุรี (เครือมูลนิธิอมรีรักษ์) เพื่อสมทบทุนสร้างพระพุทธชินราช และศาลาแดนธรรม พร้อมห้องน้ำ 10ห้อง รวบรวมปัจจัยจากผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันบริจาคได้ยอดเงินทอดผ้าป่าสามัคคีทั้งสิ้น 151,958 บาท

รายชื่อผู้มีจิตศรัทธา ร่วมอนุโมทนาปัจจัยทอดผ้าป่าสามัคคี

ที่ รายชื่อผู้มีจิตศรัทธา จำนวนเงิน
1. คุณพีรพัฒน์ ศรีสกุลภิญโญคุณพรรณทิพย์ วสันตกิจกำจร และครอบครัว 4,000 บาท
2. คุณแม่อาภา เกตุอินทรีย์ และครอบครัวคุณวรรณี เกตุอินทรีย์ และครอบครัว 3,000 บาท
3. คุณนันท์นภัส กีรติพันธวงศ์ และครอบครัว 2,000 บาท
4. คุณชัยพร คุณสุฑารัตน์ วงศาสุราฤทธิ์ และครอบครัว 1,000 บาท
5. คุณสิทธิชัย ชัยปาริฉัตร์คุณจิราพร วจนกิจไพบูลย์คุณนพสินธุ์ ชัยปาริฉัตร์ 1,000 บาท
6. คุณภัทราพร เนติ์ชนัฐคุณณิชนันทน์ บุญมี และครอบครัว 1,000 บาท
7. คุณเชาวลิต คุณจันทรา ด่านสิริสันติ และครอบครัว 1,000 บาท
8. คุณธีรศักดิ์ คุณณัฐหทัย ซื่อภักดี และครอบครัว 1,000 บาท
9. คุณณัฐพัชร์ ช่วยประสาทวัฒนา และครอบครัว 1,000 บาท

หมวดหมู่ : ข่าวสาร CSR