โครตรอน มอบเครื่องชั่งให้โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์

     วันที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00น. (กิจกรรมวันแม่2557) คุณสมคิด และคุณกมลพร สีหาโคตร ผู้บริหาร บริษัท เอส เค เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (โครตรอน) เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2557 ณ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ จ.นครปฐม

     มอบเครื่องชั่งน้ำหนัก พร้อมไม้วัดส่วนสูง ให้แก่โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ รับมอบโดย ผู้อำนวยการโรงเรียน คุณอรรฐพนธ์ ศรีโพธิ์ ติดตั้งที่ห้องพยาบาล เพื่อใช้วัดความเจริญเติบโตของนักเรียน ภายในงาน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2557 ณ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ มีการแสดงโชว์รำถวายพระพร และพิธีแจกประกาศนียบัตร การแข่งขันประกวดคัดลายมือ ประกวดบทความวันแม่ เพื่อปลูกฝังความกตัญญูกตเวที รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้เด็กนักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของพระคุณแม่ เสริมสร้างความรักความผูกพันในครอบครัว

หมวดหมู่ : ข่าวสาร CSR