Krotron ลงนาม MOU ด้านการศึกษา

     เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 บริษัท เอส เค เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (โครตรอน) และวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ลงนาม MOU ความร่วมมือด้านการศึกษา โดยมี คุณสมคิดและคุณกมลพร สีหาโคตร ตัวแทนฝ่ายโครตรอน และ ดร.สุคนธ์ สุคนธรัตนสุข ตัวแทนฝ่ายวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ในการลงนามในครั้งนี้

หมวดหมู่ : ข่าวสาร CSR