ชั่งน้ำหนักอย่างไร ให้คลาดเคลื่อนน้อยที่สุด

         1. เลือกเครื่องชั่งน้ำหนักที่ได้มาตราฐาน
         2. ชั่งน้ำหนักตอนเช้าดีที่สุด
         3. ชั่งน้ำหนักเวลาเดิม
         4. ชั่งน้ำหนักเครื่องชั่งตัวเดิมเป็นประจำ
         5. ชั่งน้ำหนักเครื่องชั่งตัวเดิมเป็นประจำ
         อย่างไรก็ดี น้ำหนักร่างกายไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้สุขภาพที่ดีเสมอไป ดังนั้น จึงไม่ควรเครียดกับตัวเลขบนตาชั่งมาก เพราะอย่าลืมว่ามวลกระดูกของแต่ละคนไม่เท่ากัน โครงสร้างร่างกายก็แตกต่างกันด้วย ดังนั้น เพียงรักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในมาตรฐาน BMI หรือดัชนีมวลกายก็พอ         
สูตรคำนวณดัชนีมวลกาย
         BMI = น้ำหนักตัว (หน่วยเป็นกิโลกรัม) หารด้วย ส่วนสูง (หน่วยเป็นเมตร) ยกกำลังสอง ถ้าเราหนัก 60 กิโลกรัม สูง 1.6 เมตร ก็จะคำนวณได้เป็น 60 หารด้วย (1.6x1.6) = 23.43