ร่วมงานกับเรา

วิศวกรเครื่องกล R&D (รับด่วน) 1.ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 2.ออกแบบ พัฒนา และ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ด้านโครงสร้าง และ ...
อ่านเพิ่มเติม
วิศวกรอิเลกทรอนิกส์ R&D (รับด่วน) 1.วิจัยและพัฒนา (R & D) 2.ออกแบบ พัฒนา และ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต้นแบบ สร้างแผงวงจรควบคุมอิเลกทรอนิกส์ 3.วิเคราะ ...
อ่านเพิ่มเติม
จนท.หาพื้นที่ (ชาย) ด่วนมาก 1.ติดต่อประสานงานหน่วยงาน ห้างร้าน ปั๊มน้ำมัน สถานที่ท่องเที่ยว จุดพักผ่อน เพื่อนำเสนอวางเครื่องชั่งน้ำหนัก ตู้เติมลม เก้า ...
อ่านเพิ่มเติม
ฝ่ายบริการ ( ด่วนมาก) ซ่อมบำรุง / ติดตั้งเครื่องชั่งตามจุดต่างๆ และงานที่ได้รับมอบหมาย อัตรา : จำนวนมาก เงินเดือน : ตามตกลง สวัสดิการ :  1.ประกันอุบัต ...
อ่านเพิ่มเติม
สโตร์ (ด่วนมาก) ดูแลงานสโตร์อุปกรณ์ / งานจัดซื้อสินค้า ติดต่อ Suplier / งานเอกสารที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย อัตรา : 2 เงินเดือน : ตามตก ...
อ่านเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่รับส่งเอกสาร (แมสเซ็นเจอร์) ด่วนมาก 1.รับ-ส่งเอกสาร 2.ติดต่อราชการ - ลูกค้า อัตรา : 1 เงินเดือน : ตามตกลง สวัสดิการ :  1.ประกันอุบัติเหตุ อ ...
อ่านเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ขายและประสานงานระหว่างประเทศ 1.ขายสินค้าให้ลูกค้าต่างประเทศ ดำเนินการประสานงานเพื่อการส่งออกทุกขั้นตอน 2.จัดหาคู่ค้าต่างประเทศที่มีศักยภาพ ...
อ่านเพิ่มเติม
คนสวน ตัดแต่ง รดน้ำต้นไม้ ประจำออฟฟิศโครตรอน งิ้วราย ตัดแต่ง รดน้ำ ต้นไม้ สนาม บ่อน้ำ สมุนไพร อัตรา : 1 เงินเดือน : 10000-15000 สวัสดิการ :  1.ประกันอ ...
อ่านเพิ่มเติม
นักการตลาด / นักขาย 1.ตอบสนองแผนการขายที่กำหนดได้ 2.รับผิดชอบยอดขายตามที่กำหนด 3.แสวงหากลุ่มเป้าหมายใหม่ 4.ติดตามความต้องการหรือความคาดหวังของลูกค้า อ ...
อ่านเพิ่มเติม
ช่างบริการนอกสถานที่ 1.ปฏิบัติงานนอกสถานที่ (ต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว) 2.รับผิดชอบดูแลความพร้อมใช้งานของเครื่องชั่งน้ำหนัก , เก้าอี้นวดสุขภาพ , ตู้เติ ...
อ่านเพิ่มเติม
Service Engineer ช่างบริการติดตั้ง ซ่อมแซม ผลิตภัณฑ์ (ประจำภาคตะวันออก) 1.ปฏิบัติหน้าที่เก็บเหรียญ ณ พื้นที่บริการตู้หยอดเหรียญตามแผนการวิ่งงานที่กำหน ...
อ่านเพิ่มเติม
Service Engineer ช่างบริการติดตั้ง ซ่อมแซม ผลิตภัณฑ์ (ประจำภาคอีสาน) 1.ปฏิบัติหน้าที่เก็บเหรียญ ณ พื้นที่บริการตู้หยอดเหรียญตามแผนการวิ่งงานที่กำหนด 2 ...
อ่านเพิ่มเติม
Service Engineer ช่างบริการติดตั้ง ซ่อมแซม ผลิตภัณฑ์ (ประจำภาคเหนือ) 1.ปฏิบัติหน้าที่เก็บเหรียญ ณ พื้นที่บริการตู้หยอดเหรียญตามแผนการวิ่งงานที่กำหนด 2 ...
อ่านเพิ่มเติม
Service Engineer ช่างบริการติดตั้ง ซ่อมแซม ผลิตภัณฑ์ (ประจำภาคใต้) 1.ปฏิบัติหน้าที่เก็บเหรียญ ณ พื้นที่บริการตู้หยอดเหรียญตามแผนการวิ่งงานที่กำหนด 2.บ ...
อ่านเพิ่มเติม
แม่บ้าน ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในสำนักงาน , โรงงาน และบริเวณโดยรอบ อัตรา : 1 เงินเดือน : 10000-15000 สวัสดิการ :  1.ประกันอุบัติเหตุ อาคเนย์ประกันภั ...
อ่านเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบงานตอนนอก 1.ตรวจติดตามการปฏิบัติงานนอกสถานที่ 2.ตรวจทำเล สำรวจคู่แข่ง 3.ติดตามการแก้ปัญหาเครื่องบริการตามสถานที่ต่าง ๆ 4.ควบคุมและดู ...
อ่านเพิ่มเติม
ตรวจนับคัดแยกเหรียญ(ชาย) คัดเลือกและตรวจนับเหรียญ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย อัตรา : 2 เงินเดือน : ตามตกลง สวัสดิการ :  1.ประกันอุบัติเหตุ อาคเนย์ประ ...
อ่านเพิ่มเติม
QC ตรวจสินค้าก่อนส่งมอบตามเอกสารรายการตรวจ อัตรา : 2 เงินเดือน : 12000-18000 สวัสดิการ :  1.ประกันอุบัติเหตุ อาคเนย์ประกันภัย 2.เครื่องแบบพนักงาน 3.กอ ...
อ่านเพิ่มเติม
Android Developer ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมซอฟต์แวร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • ...
อ่านเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ขาย (Online Marketing) 1.นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯเข้าสู่ช่องทางการจำหน่ายและประชาสัมพันธ์ในระบบ Electronic Marketing 2.บริหารฐานข้อมูลลูกค ...
อ่านเพิ่มเติม
นำเข้า / ส่งออก นำเข้า / ส่งออก อัตรา : 1 เงินเดือน : ตามตกลง สวัสดิการ :  1.ประกันอุบัติเหตุ อาคเนย์ประกันภัย 2.เครื่องแบบพนักงาน 3.กองทุนสำรองเลี้ยง ...
อ่านเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่บุคคล 1.สรรหาพนักงาน ลงประกาศรับสมัครงาน คัดเลือกผู้สมัคร สัมภาษณ์เบื้องต้น 2.จัดเก็บประวัติพนักงาน 3.ดูแลด้านสิทธิ สวัสดิการพนักงาน 4.งานส ...
อ่านเพิ่มเติม
ช่างฝ่ายผลิต งานผลิตเครื่องชั่งน้ำหนักและสินค้าอื่นๆของบริษัทฯ อัตรา : 7 เงินเดือน : ตามตกลง สวัสดิการ :  1.ประกันอุบัติเหตุ อาคเนย์ประกันภัย 2.เครื่อ ...
อ่านเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและติดตามผลงาน ดูแลงานด้านกฎหมาย งานตรวจสอบต่างๆภายในบริษัทฯ งานธุรการฝ่าย งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย อัตรา : 2 เงินเดือน : ตามตกลง สว ...
อ่านเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ดูแลสวน รับผิดชอบดูแลความสวยงามของสวน , ต้นไม้รอบบริเวณบริษัท อัตรา : 2 เงินเดือน : ตามตกลง สวัสดิการ :  1.ประกันอุบัติเหตุ อาคเนย์ประกันภั ...
อ่านเพิ่มเติม

วิธีการรับสมัครงาน : 
กรอกใบสมัครและทำแบบทดสอบก่อนสัมภาษณ์ทุกวัน 09.00-15.00 น.
หรือส่งประวัติสมัครงานผ่าน อีเมล์ : hr@krotron.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 085 911 0608 / 034 900 288 ต่อ 216