Android Developer

Android Developer

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมซอฟต์แวร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• สามารถพัฒนา Mobile Application บน iOS หรือ Android ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง
• มีประสบการณ์ในการพัฒนา Mobile Application บน iOS หรือ Android อย่างน้อย 1 ปี
สามารถจัดลำดับของงานได้ดี มีตรรกะ และทักษะในการแก้ไขปัญหาที่ดี
• มีความตั้งใจในการทำงาน รับผิดชอบ เรียนรู้ได้เร็ว สามารถทำงานได้อย่างอิสระตามที่ได้รับมอบหมาย และทำงานเป็นทีมได้ดี

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สวัสดิการ : 
1.ประกันอุบัติเหตุ อาคเนย์ประกันภัย
2.เครื่องแบบพนักงาน
3.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4.หอพักพนักงานราคาถูก
5.ฟิตเนส , สนามกีฬา , ห้องซ้อมดนตรี , สปา สำหรับพนักงาน
6.เงินโบนัสประจำปีตามผลประกอบการ
7.เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส , บวช , ฌาปนกิจ
8.ตรวจสุขภาพประจำปี
9.วันหยุดพักผ่อนประจำปี
10.ประกันสังคม
11.ปรับเงินเดือนตามผลงาน
12.ฝึกอบรมพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
13.สิทธิกู้ยืมอัตราดอกเบี้ยต่ำ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

  • 1. เพศชายเท่านั้น
  • 2. อายุไม่เกิน 35 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  • 3. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • 4. สามารถออกแบบและเขียนโปรแกรม Web application, Web design
  • 5. เคยผ่านงานทางด้าน Web Programming , ASP, PHP
  • 6. สามารถเขียน Scrip ได้ มีความสามารถด้าน Database Server
  • 7. ไม่มีภาระทางการศึกษา
  • 8. visual studio2008 ,Database SQL sever,Access,,
  • 9. My SQL Mobile, Programming,Iphone
  • 10. windows Mobile,Android

สถานที่ปฏิบัติงาน : 
เอส เค เอส กรุ๊ป (จันทร์ – เสาร์)

จังหวัด : นครปฐม

วิธีการรับสมัครงาน : 
กรอกใบสมัครและทำแบบทดสอบก่อนสัมภาษณ์ทุกวัน 09.00-15.00 น.
หรือส่งประวัติสมัครงานผ่าน อีเมล์ : hr@krotron.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 085-9110608 / 034-900288 ต่อ 216

หมวดหมู่ : ร่วมงานกับเรา