วิสัยทัศน์ อุดมการณ์ วัฒนธรรม นโยบายคุณภาพ

“โครตรอน เครื่องชั่งอันดับที่ 1 ในใจคุณ”

 

เครื่องชั่งโครตรอนเที่ยงตรงแน่นอน

โครตรอนมีความเชี่ยวชาญด้านเครื่องชั่งในทุกภาคธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องชั่งน้ำหนักหยอดเหรียญ เครื่องชั่งน้ำหนักบุคคล เครื่องชั่งน้ำหนักอุตสาหกรรมและเครื่องชั่งสั่งทำพิเศษตามความต้องการของลูกค้า จนถึงเครื่องชั่งสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆ ผลิตภัณฑ์ของเราได้ผ่านการทดสอบคุณภาพมาตรฐานงานชั่งของกระทรวงพาณิชย์และมาตรฐานสากล

ก้าวแรกสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่

บริษัทเอส เค เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
(SKS Engineering & Service Co.,LTD.)
ในนามของ โครตรอนกรุ๊ป เริ่มดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องชั่งตั้งแต่ปี 2541

 

ได้รับความไว้ใจจาก
นักธุรกิจต่างชาติ

โครตรอนเป็นผู้นำแห่งการผลิตเครื่องชั่งน้ำหนักคุณภาพดี ราคาถูก
พร้อมบริการงานเครื่องชั่ง ครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศไทยและ
ได้รับการยอมรับจากกลุ่มลูกค้าในยุโรปและตะวันออกกลาง

 

บุคลากรคุณภาพ

ระบบการทำงานมุ่งเน้นประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีคุณภาพขั้นสูง และทีมงานผู้เชี่ยวชาญกว่า 150 คน

 

ก้าวสู่ความเป็นผู้นำ
ด้านธุรกิจหยอดเหรียญ

โครตรอนมั่นใจ เราก้าวไปได้ไกล และเราพร้อมที่จะก้าวไปด้วยกัน ด้วยความมุ่งมั่น และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายกลุ่มธุรกิจไปสู่แนวหน้าของต่างประเทศ

 

อุดมการณ์

เราทำธุรกิจด้วยความรัก เราจึงมุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความสุขทุกๆวัน

วิสัยทัศน์องค์กร

– เราสร้างหุ้นส่วนธุรกิจด้วยการจัดสรรผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม
– เราสร้างนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เข้าถึงมวลมนุษยชาติ
– เราผนึกกำลังที่เข้มแข็งเพื่อสร้างความสำเร็จและต่อยอดธุรกิจอย่างยั่งยืน
– เราจะดูแลลูกค้า พนักงาน ผู้บริการ ผู้ถือหุ้นและสังคมด้วยความเที่ยงธรรม

วัฒนธรรมองค์กร 5 นิสัย

1. ซื่อสัตย์ ซื่อตรง
2. รับผิดชอบ ยึดมั่นในระเบียบวินัย
3. จิตใจดี มีน้ำใจ ไม่ถือตัว
4. คิดสร้างสรรค์ พัฒนาต่อเนื่อง
5. คำนึงถึงลูกค้า คู่ค้า และสังคม

นโยบายคุณภาพ

“มุ่งเน้น พัฒนาบุคลากร สินค้าและบริการให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
เพื่อนำไปสู่ความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี
และสอดคล้องตามหลักข้อกำหนดกฎหมาย”

 

พันธกิจ

– ผลิตภัณฑ์ของเราได้ผ่านการทดสอบคุณภาพตามมาตรฐานงานชั่งของกระทรวงพาณิชย์ และมาตรฐานสากล
– โครตรอนมีความเชี่ยวชาญด้านเครื่องชั่ง ในทุกภาคธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องชั่งน้ำหนักหยอดเหรียญ เครื่องชั่งน้ำหนักบุคคล เครื่องชั่งน้ำหนักอุตสาหกรรม และเครื่องชั่งสั่งทำพิเศษตามความต้องการของลูกค้า จนถึงเครื่องชั่งสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆ
– ระบบการทำงานมุ่งเน้นประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีคุณภาพขั้นสูง และทีมงานผู้เชี่ยวชาญกว่า 150 คน
– โครตรอน เป็นผู้นำแห่งการผลิตเครื่องชั่งน้ำหนักคุณภาพดี ราคาถูก พร้อมบริการงานเครื่องชั่ง ครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศไทย และได้รับการยอมรับ จากกลุ่มลูกค้าในยุโรปแถบตะวันออกกลาง
– โครตรอนมั่นใจ เราก้าวไปได้ไกล และเราพร้อมที่จะก้าวไปด้วยกัน ด้วยความมุ่งมั่น และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายกลุ่มธุรกิจไปสู่แนวหน้าของต่างประเทศ
“โครตรอน เครื่องชั่งอันดับที่ 1 ในใจคุณ”

สอบถามผ่าน Facebook
1
Close chat
สวัสดี! มีอะไรให้เราช่วย กรุณากดปุ่ม Start เพื่อสนทนากับเรา :)

Start