คำนวณดัชนีมวลกาย BMIค่า BMI ของคุณ :
รายละเอียด :


  รายละเอียดค่าที่ได้

 • อ้วนมาก (30.0 ขึ้นไป)

  อ้วนมาก เสี่ยงต่อการเกิดโรคร้ายแรงที่แฝงมากับความอ้วน จะต้องระวังการรับประทานไขมันและควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

 • อ้วน (25.0 – 29.9)

  อ้วน ถึงแม้จะไม่ถึงเกณฑ์ที่ถือว่าอ้วนมาก ๆ แต่ก็ยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่มากับความอ้วนได้เช่นกัน ทั้งโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง

 • เริ่มอ้วน (23.0 – 24.9)

  เริ่มอ้วน ในช่วงนี้ยังถือว่าเป็นกลุ่มผู้ที่มีความอ้วนอยู่บ้าง แม้จะไม่ถือว่าอ้วน แต่หากประวัติคนในครอบครัวเคยเป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ก็ถือว่ายังมีความเสี่ยงมากกว่าคนปกติ

 • ร่างกายสมส่วนปกติ (18.6 – 22.9)

  ร่างกายสมส่วนปกติ ห่างไกลโรคที่เกิดจากความอ้วน และมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ น้อยที่สุด ควรพยายามรักษาระดับค่า BMI ให้อยู่ในระดับนี้ให้นานที่สุด

 • เริ่มผอม (น้อยกว่า 18.5)

  น้ำหนักน้อยกว่าปกติก็ไม่ค่อยดี หากคุณสูงมากแต่น้ำหนักน้อยเกินไป อาจเสี่ยงต่อการได้รับสารอาหารไม่เพียงพอหรือได้รับพลังงานไม่เพียงพอ ส่งผลให้ร่างกายอ่อนเพลียง่าย การรับประทานอาหารให้เพียงพอ และการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อสามารถช่วยเพิ่มค่า BMI ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้
สอบถามผ่าน Facebook
1
Close chat
สวัสดี! มีอะไรให้เราช่วย กรุณากดปุ่ม Start เพื่อสนทนากับเรา :)

Start