ร่วมบรรยายในหัวข้อ “เทคโนโลยีและนวัตกรรม สินค้าโครตรอน”

       เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 นำโดย คุณสมคิด สีหาโคตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส เค เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ร่วมบรรยายในหัวข้อ “เทคโนโลยีและนวัตกรรม สินค้าโครตรอน” ณ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ภาพกิจกรรม