สินค้าคุณภาพและมาตราฐาน

มาตรฐานสากลด้านการจัดการคุณภาพครื่องมือแพทย์ ISO 13485
มาตรฐานบริหารงานคุณภาพ ISO 9001
เก้าอี้นวดโครตรอนได้มาตราฐานกองเครื่องมือแพทย์ จผ.2/2563
เก้าอี้นวดโครตรอนได้มาตราฐานกองเครื่องมือแพทย์ จผ.2/2563
มาตราฐานเครื่องชั่งน้ำหนัก
มาตราฐานเครื่องชั่งน้ำหนัก