กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมนอกสถานที่

       เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 นำโดย คุณสมคิด สีหาโคตร กรรมการผู้จัดการบริษัท เอส เค เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุน ได้มอบสิ่งของ พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด วัดแสงอรุณวนาราม บ้านกุดเชือก จังหวัดขอนแก่น

ภาพกิจกรรม