วันเด็ก โครตรอน 2567

         ร่วมกิจกรรมวันเด็กของชุมชน วันเด็ก โครตรอน 2567 วันที่ 11 มกราคม 2567 บริษัท เอส เค เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดย คุณสมคิด สีหาโคตร กรรมการผู้จัดการ ร่วมมอบของขวัญกิจกรรมวันเด็ก ปี 2567 อาทิ จักรยาน ตุ๊กตา ของใช้ ให้กับน้องๆ นักเรียน โรงเรียนวัดไทยาวาส และองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ซึ่งเป็นโรงเรียนในชุมชนใกล้เคียง ที่ทางบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทุกปี

ภาพกิจกรรม การมอบของขวัญวันเด็ก โรงเรียนวัดไทยาวาส

ภาพกิจกรรม การมอบของขวัญวันเด็ก องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย