กีฬาสี 2563 พี่น้องโครตรอน

         Krotron จัดกีฬาสี เพิ่มความรัก ความสามัคคี พี่น้องในองค์กร โดยมีคุณสมคิด สีหาโคตร และ คุณกมลพร สีหาโคตร ผู้บริหารบริษัทฯเป็นประธานเปิดงานกีฬาสี 63 มีแต่ความสนุกสนาน เกินบรรยาย

ภาพกิจกรรม