การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

       เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา บริษัท เอส เค เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้จัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 โดยหน่วยฝึกเทศบาลหอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม

ภาพกิจกรรม