โครตรอน จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีพนักงาน ประจำปี2566 Krotron Sports Day

       เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 บริษัท เอส เค เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (โครตรอน) ได้จัดงานแข่งขันกีฬาสี ให้กับบุคลากรในบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม เสริมสร้างความสุขและความสามัคคี ให้กับทีมบุคลากร เพื่อที่พนักงานจะได้ผ่อนคลายจากการทำงาน และมีปฏิสัมพันธ์กับพนักงานคนอื่นๆ ในแต่ละแผนกนอกเหนือจากการติดต่อประสานงานตามปกติ กิจกรรมได้จัดขึ้นที่ สนามกีฬาโครตรอน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แบ่งทีมของพนักงานออกเป็น 6 สี ด้วยกัน โดยการจับฉลากแข่งขันในกีฬาประเภทต่าง ๆ ดังนี้ เปตอง วิ่งเปรี้ยว เหยียบลูกโป่ง แชร์บอล ฟุตบอล พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

บรรยากาศตั้งแถวเดินขบวน ไปยังสนามกีฬาโครตรอน

คุณสมคิด สีหาโคตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส เค เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด กล่าวเปิดงานแข่งขันกีฬาสี และถ่ายรูปร่วมกัน

การแข่งขันกีฬาเปตอง

การแข่งขันวิ่งเปรี้ยว

การแข่งขันเหยียบลูกโป่ง

การแข่งขันแชร์บอล

การแข่งขันฟุตบอล