โครตรอน จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีพนักงาน ประจำปี2567 Krotron Sports Day

       เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 บริษัท เอส เค เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (โครตรอน) ได้จัดงานแข่งขันกีฬาสีให้กับบุคลากรในบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม เสริมสร้างความสุขและความสามัคคี ให้กับทีมบุคลากร เพื่อที่พนักงานจะได้ผ่อนคลายจากการทำงาน และมีปฏิสัมพันธ์กับพนักงานคนอื่นๆ ในแต่ละแผนกนอกเหนือจากการติดต่อประสานงานตามปกติ กิจกรรมได้จัดขึ้นที่ สนามกีฬาโครตรอน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แบ่งทีมของพนักงานออกเป็น 4 สี โดยแข่งขันในกีฬาประเภทต่าง ๆ ดังนี้ ฟุตบอล แชร์บอล กินวิบาก ชักเย่อ วิ่งอุกรณ์ พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

ภาพกิจกรรม