พิธีเจิมรถใหม่เพื่อความเป็นศิริมงคล

       วันที่ 22 สิงหาคม 2566 บริษัท เอส เค เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (โครตรอน) นำรถใหม่หมายเลขทะเบียน 3ฒษ-2560 - 3ฒษ-2572 จำนวนทั้งหมด 12 คัน โดยมี คุณสมคิด สีหาโคตร กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ทำพิธีเจิม เพื่อความเป็นศิริมงคล

ภาพกิจกรรม