ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

1. ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม เครื่องกลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 2. ออกแบบและพัฒนา และ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ด้านโครงสร้าง และชิ้นงานทางเครื่องกล 3. วิเคราะห์สาเหตุ ค้นหาวิธีการปรับปรุงแก้ไข

1. วิจัยและพัฒนา(R&D) 2. ออกแบบพัฒนา และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต้นแบบ สร้างแผงวงจรควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ 3. วิเคราะห์สาเหตุค้นหาวิธีการปรับปรุงแก้ไข

1. ออกติดตั้งเครื่องและซ่อมบำรุง 2. ออกปฏิบัติงานทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 3. ออกเป็นทีม ทีมละ 2 คน พร้อมยานพาหนะและเครื่องมืออุปกรณ์บริษัทฯ 4.ออกพบลูกค้าทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่า

ดำเนินการสรรหาบุคคลากร รวมทั้งจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเวลาทำงาน และบันทึกการลาของพนักงานอำนวยความสะดวกในการประเมินพนักงานจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน

1. สร้างยอดขายให้ได้คามเป้ายอดขายโดยขยายฐานลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่าให้มียอดสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง 2. วิเคราะห์การขายและการตลาด 3. เก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านการขายและการตลาด