วิศวกรเครื่องกล(R&D)

เงินเดือน

15,000-25,000 หรือตามความสามารถ

รูปแบบงาน

งานประจำ (Full Time)

อัตรา

1 อัตรา

รายละเอียด

1. ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
2. ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ด้านโครงสร้าง และชิ้นงานทางเครื่องกล
3. วิเคราะห์สาเหตุ ค้นหาวิธีการปรับปรุงแก้ไข

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรม สาขาเครื่องกล แม็กคาทรอนิกศ์ สาขาขนถ่ายวัสดุ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. เพศชายเท่านั้น 3. อายุ 21 ปีขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
4. สามารถวิเคราะห์งานจากคำสั่งและนำไปปฏิบัติได้เป็นอย่างดี
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
5. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีทักษะการทำงานเป็นทีม
6. มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

สวัสดิการ

1. ประกันอุบัติเหตุ
2. เครื่องแบบพนักงาน
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. หอพักพนักงานราคาถูก
5. ฟิตเนส , สนามกีฬ , ห้องซ้อมดนตรี , สปาสำหรับพนักงาน
6. เงินโบนัสประจำปีตามผลประกอบการ
7. เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส , บวช , ฌาปนกิจ
8. ตรวจสุขภาพประจำปี
9. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
10. ประกันสังคม
11. ปรับเงินเดือนตามผลงาน
12. ฝึกอบรมพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
13. สิทธิกู้ยืมอัตราดอกเบี้ยต่ำ

สถานที่ปฏิบัติงาน

บริษัท เอสเคเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
วันเวลาทำงาน จันทร์ - เสาร์ 08.00-17.00น.

วิธีการรับสมัครงาน

กรอกใบสมัครและทำแบบทดสอบก่อนสัมภาษณ์ 09.00-15.00น. หรือ ส่งประวัติสมัครงานผ่าน Jobth และ hr.krotrongroup@gmail.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 034-900288 ต่อ216 , 098-911-0608 www.krotron.com

หมายเหตุ

สำหรับพนักงานปฏิบัติงานนอกสถานที่มีเบี้ยเลี้ยงนอกเหนือจากเงินเดือน กทม.100-ตจว.480
สัมภาษณ์ผ่าน - ตรวจร่างกาย - นัดทำสัญญาค้ำประกัน - เริ่มงาน