โปรแกรมเมอร์

เงินเดือน

ตามตกลง

รูปแบบงาน

งานประจำ (Full Time)

อัตรา

2 อัตรา

รายละเอียด

1. สามารถพัฒนา Mobile Application บน ios หรือ Android ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง
2. มีประสบการณ์ในการพัฒนา Mobile Application บน ios หรือ Android
3. สามารถจัดลำดับของงานได้ดี มีตรรกะ และทักษะในการแก้ไขปัญหาที่ดี
4. มีความตั้งใจในการทำงาน รับผิดชอบ เรียนรู้ได้เร็ว
5. สามารถทำงานได้อย่างอิสระตามที่ได้รับมอบหมาย และทำงานเป็นทีมได้ดี

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ , วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , วิศวกรรมซอฟแวร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. เพศชายเท่านั้น
3. อายุ 21 ปีขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
4. สามารถออกแบบและเขียนโปรแกรม Web application , Webdesign
5. เคยผ่านงานทางด้าน Web Programming , ASP , PHP
6. สามารถเขียน Scrip ได้ มีความสามารถด้าน Database Server
7. ไม่มีภาระทางการศึกษา
8. Visual Studio2008,Database SQL server Access
9. My SQL Mobile , Programming , Iphone
10. windows Mobile , Android

สวัสดิการ

1. ประกันอุบัติเหตุ
2. เครื่องแบบพนักงาน
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. หอพักพนักงานราคาถูก
5. ฟิตเนส , สนามกีฬ , ห้องซ้อมดนตรี , สปาสำหรับพนักงาน
6. เงินโบนัสประจำปีตามผลประกอบการ
7. เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส , บวช , ฌาปนกิจ
8. ตรวจสุขภาพประจำปี
9. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
10. ประกันสังคม
11. ปรับเงินเดือนตามผลงาน
12. ฝึกอบรมพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
13. สิทธิกู้ยืมอัตราดอกเบี้ยต่ำ

สถานที่ปฏิบัติงาน

บริษัท เอสเคเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
วันเวลาทำงาน จันทร์ - เสาร์ 08.00-17.00น.

วิธีการรับสมัครงาน

กรอกใบสมัครและทำแบบทดสอบก่อนสัมภาษณ์ 09.00-15.00 น. หรือ ส่งประวัติสมัครงานผ่าน Jobth และ hr.krotrongroup@gmail.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 034-900288 ต่อ216 , 098-911-0608 www.krotron.com

หมายเหตุ

สำหรับพนักงานปฏิบัติงานนอกสถานที่มีเบี้ยเลี้ยงนอกเหนือจากเงินเดือน กทม.100-ตจว.480
สัมภาษณ์ผ่าน - ตรวจร่างกาย - นัดทำสัญญาค้ำประกัน - เริ่มงาน