ฝ่ายขายและส่งเสริมการตลาด

เงินเดือน

ตามตกลง

รูปแบบงาน

งานประจำ (Full Time)

อัตรา

2 อัตรา

รายละเอียด

1. วิจัยและพัฒนา (R&D)
2. ออกแบบพัฒนา และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต้นแบบ สร้างแผงวงจรควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
3. วิเคราะห์สาเหตุ ค้นหาวิธีการปรับปรุงแก้ไข

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
2. เพศชายเท่านั้น
3. อายุ 21 ปีขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
4. มีความสามารถการออกแบบวงจร Controller เป็นอย่างดี และระบบเชื่อมต่อ
5. สามารถวิเคราะห์งานจากคำสั่งและนำไปปฏิบัติได้เป็นอย่างดี
6. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีทักษะการทำงานเป็นทีม
7. มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตัวเองเพื่อจะได้นำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ โดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือ
8. ความสามารถในการแก้ปัญหา

สวัสดิการ

1. ประกันอุบัติเหตุ
2. เครื่องแบบพนักงาน
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. หอพักพนักงานราคาถูก
5. ฟิตเนส , สนามกีฬ , ห้องซ้อมดนตรี , สปาสำหรับพนักงาน
6. เงินโบนัสประจำปีตามผลประกอบการ
7. เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส , บวช , ฌาปนกิจ
8. ตรวจสุขภาพประจำปี
9. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
10. ประกันสังคม
11. ปรับเงินเดือนตามผลงาน
12. ฝึกอบรมพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
13. สิทธิกู้ยืมอัตราดอกเบี้ยต่ำ

สถานที่ปฏิบัติงาน

บริษัท เอสเคเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
วันเวลาทำงาน จันทร์ - เสาร์ 08.00-17.00น.

วิธีการรับสมัครงาน

กรอกใบสมัครและทำแบบทดสอบก่อนสัมภาษณ์ 09.00-15.00น. หรือ ส่งประวัติสมัครงานผ่าน Jobth และ hr.krotrongroup@gmail.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 034-900288 ต่อ216 , 098-911-0608 www.krotron.com

หมายเหตุ

สำหรับพนักงานปฏิบัติงานนอกสถานที่มีเบี้ยเลี้ยงนอกเหนือจากเงินเดือน กทม.100-ตจว.480
สัมภาษณ์ผ่าน - ตรวจร่างกาย - นัดทำสัญญาค้ำประกัน - เริ่มงาน